Sepelvaltimotauti

Mikä on sepelvaltimotauti?

Ihmisellä on kaksi sepelvaltimoa, vasen ja oikea. Ne ovat sydämen pinnalla kulkevia valtimoita, jotka vievät happea ja ravinteita sydänlihakselle.
Sepelvaltimotaudissa valtimoiden seinämiin alkaa kehittyä rasvapesäkkeitä, joiden takia valtimot ahtautuvat. Kun valtimosta on ahtautunut yli puolet, veren virtaus alkaa vaikeutua ja sydän alkaa kärsiä hapen puutteesta rasituksessa.

Mistä sepelvaltimotauti johtuu?

Sepelvaltimotaudin suurimpia aiheuttajia ovat kohonnut veren kolesteroli, tupakointi, kohonnut verenpaine sekä diabetes. Myös perintötekijät vaikuttavat.

Oireena rintakipu tai hengenahdistus

Sepelvaltimotaudin tyypillinen oire on rintakipu, joka alkaa ruumiillisessa rasituksessa mutta voi tulla myös ruokailun jälkeen ja henkisessä rasituksessa. Kipu tuntuu yleensä keskellä rintaa puristavana. Se voi säteillä olka- ja käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle. Kipu helpottuu yleensä levossa nopeasti.
Joskus oireena voi olla ainoastaan rasituksessa tuntuva ohimenevä hengenahdistus.

…tai ei oireita lainkaan

Aina sepelvaltimotauti ei “varoittele etukäteen”, vaan sen ensimmäinen ilmenemismuoto voi olla sydäninfarkti. Oireena on tällöin voimakas, levossakin tuntuva puristava rintakipu. Silloin täytyy hakeutua hoitoon välittömästi.

Hoito

Kun sepelvaltimotauti on todettu tavalla tai toisella, sitä hoidetaan lopun elämää

1) toteuttamalla terveellisiä elintapoja
2) käyttämällä sairauden etenemistä hidastavaa lääkitystä

Joskus tarvitaan pallolaajennus tai ohitusleikkaus

Jos valtimoiden ahtautumat ovat niin pahoja, että verenvirtaus on vaikeutunut huomattavasti, ahtautunut kohta voidaan avata pallolaajennuksella. Näin tehdään myös, jos verisuoni on tukkeutunut äkillisesti eli potilaalla on sydäninfarkti. Joskus tarvitaan sepelvaltimoiden ohitusleikkausta.

Hoito on jatkuvaa

Toimenpiteet eivät pysäytä taudin etenemistä, vaan lääkitys ja hyvät elintavat ovat kaiken a ja o. Sepelvaltimotauti on pysyvä eli krooninen sairaus.

Tiesitkö?
Lähes joka viides sydäninfarktipotilas saa vuoden kuluessa toisen valtimotautitapahtuman.

Copyright Amgen AB, sivuliike Suomessa, Keilaranta 16, 02150 Espoo

Käyttöehdot / Yksityisyydensuoja / Lääketurva / Lähteet / Evästeilmoitus / Evästeseloste

korkeakolesteroli.fi FI-REP-1220-00001-12/2020