Mitä kolesteroli on? Miksi korkea kolesteroli on vaarallista? Mitä jos se onkin perinnöllistä? Voiko sydänkohtausta ehkäistä?
Sinä, jolla on korkea kolesteroli tai joka olet joutunut kohtaamaan sydänkohtauksen: elämä jatkuu, mutta tietyin reunaehdoin.
Jotta eläisit pidempään ja terveempänä, sinulla on ratkaisun avaimet käsissäsi.

Mitä kolesteroli on?

Kolesteroli on rasvan kaltainen keholle välttämätön rakennusaine. Ihminen tuottaa kolesterolia itse etenkin maksassaan, mutta sitä saadaan myös ruuan mukana. Kasviperäisissä ruuissa kolesterolia ei esiinny.

Koska kolesteroli ei liukene veteen, se kulkeutuu verenkierrossa lipoproteiineiksi kutsuttuihin kuljettajiin kiinnittyneinä. LDL-lipoproteiinit (low density lipoprotein) kuljettavat kolesterolia ja rasvahappoja kudoksiin ja myös verisuonten seinämiin. HDL-lipoproteiinit (high density lipoprotein) puolestaan vievät kolesterolia valtimoiden seinämistä pois.

Puhekielessä kolesteroli luokitellaan usein kuljettajalipoproteiininsa mukaan ”hyväksi” HDL-kolesteroliksi sekä terveyshaittoja aiheuttavaksi ”huonoksi” LDL-kolesteroliksi.

Elintavoilla on yhteys veren kolesterolipitoisuuteen. LDL-kolesterolin määrään voi vaikuttaa oikeanlaisella ruokavaliolla ja hyvän HDL-kolesterolin pitoisuuteen etenkin liikuntaa lisäämällä. Myös perimä voi altistaa veren korkealle kolesteroliarvolle.

Onko kolesteroli haitallista?

Vaikka kolesteroli on elimistölle välttämätöntä, liian korkealla kolesterolipitoisuudella on vaaransa. Suurentunut kolesterolipitoisuus lisää merkittävästi etenkin riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Verisuonten kalkkeutuminen ahtauttaa valtimoita, jolloin vaarana on veren virtauksen tyrehtyminen kokonaan eli infarkti. Alentamalla veren LDL-kolesterolipitoisuutta voidaan pitkällä aikavälillä saada myös jo syntyneitä ahtaumia pienenemään.

Valtimotaudin ensioire on usein infarkti

Miten korkea kolesteroli diagnosoidaan?

Kolesteroli mitataan verinäytteestä. Verestä tutkitaan HDL- ja LDL-kolesterolipitoisuuden lisäksi myös muiden rasvojen määrä, jolloin saadaan laskettua kokonaiskolesteroliarvo. Aikuisella kokonaiskolesteroliarvon tulisi jäädä alle viiden millimoolin litraa kohti.

FH-tauti periytyy – tunne sukusi tarina

Copyright Amgen AB,
sivuliike Suomessa, Keilaranta 16,
02150 Espoo

Käyttöehdot / Yksityisyydensuoja / Lääketurva
korkeakolesteroli.fi FIN-PS-145-1118-069597b/03-2019